Handelsbetingelser

Dine data:

Oplysninger som bliver gemt ved køb af billet hos Caila ApS (Turbåden M/S Sabine)
Dit navn, mobilnummer, email, antal voksne og børn samt købspris, for registrering af billetkøb.
Endvidere er det lovkrav fra søfartsstyrelsen at vi har oplysninger på alle vores passager.

Regnskabsmæssige oplysninger gemmes desuden i henhold til lovkrav fra skattemyndighederne.

Endvidere registres betalingsoplysninger i forbindelse gennemførelsen af købet, samt eventuel refusion ved aflysning.

Opbevaring og Deling:
Udover ovennænte myndigheder, og det benyttede betalings gateway, deles ingen af dine oplysninger med tredjepart. Dine data opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt, adgangssikret, og kun så længe regnskabsloven foreskriver.

Datasikkerhed:
Ved tegn på, eller forhøjet risiko for, brud af datasikkerheden ved fejl, eller ulovlig indtrængen i de anvendte systemer, underrettes alle berørte parter straks.

Cookies:
Anvendes udelukkende for at give dig en god og sikker brugeroplevelse. Der anvendes ikke unødvendige, eller tredjeparts cookies, og der lagres kun de absolut nødvendige data ved gennemførelse af køb.

Generelle Vilkår og Handelsbetingelser.

Arrangøren:
M/S Sabine
C/O Caila ApS
Assensvej 66
5500 Middelfart
CVR: 42120952

Kontaktperson: Steen Heide
Telefon: +45 31 79 91 00
E-mail: kontakt@ms-sabine.dk

Salgs og leveringsbetingelser:
Følgende betingelser er gældende for:

M/S Sabine
C/O Caila ApS
Assensvej 66
5500 Middelfart

Tlf: +45 31 79 91 00
Email: kontakt@ms-sabine.dk
CVR: 42120952

Herefter benævnt M/S Sabine

  • 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

M/S Sabine formidler salg af billetter til arrangeret ture i Lillebælt med eget skib.

  • 2. BETALING

Der kan betales med Visa/Dankort, Visa, MasterCard, MasterCard Debit, Maestro, VisaElectron samt MobilePay®

Betaling skal finde sted ved onlinebetaling, eller ombord.

Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.

Bemærk: På bankudskrift vil modtager fremgå som Caila ApS

  • 3. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker enten via direkte download samt elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) straks efter betaling, eller ved valg af postforsendelse, fremsendt med PostNord som almindelig brevpost næste hverdag. Pengene hæves på dit betalingskort når billetten afsendes.

I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annulleres.

  • 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du accepterer som kunde, at M/S Sabine opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

M/S Sabine videregiver ingen oplysninger til tredjemand.

  • 5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Kontroller venligst bestillingen inden betaling, for at sikre dig imod fejlbestillinger.

Billetten erstattes ikke ved bortkomst, men kan genfremsendes elektronisk eller pr brevpost.

Billetten kan KUN refunderes af M/S Sabine og KUN i tilfælde af aflysning

Bestillings og leveringsgebyrer refunderes ikke.

M/S Sabine har ret til at aflyse et arrangement i tilfælde af for dårligt vejr, tekniske problemer, eller for få tilmeldte til et arrangement. M/S Sabine vil refundere den fulde billetpris umiddelbart efter der er givet besked om aflysningen.

Der er ikke pålagt moms på billetterne, da passagertransport med skib er momsfritaget.

  • 6. FORTRYDELSESRET

Bemærk: I henhold til “Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 12” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

M/S Sabine fungerer som formidler (salg) af billetter til eget skib. Det er ikke muligt at købe billetter uden accept af nærværende handelsbetinger, og kunden er selv ansvarlig for at de er læst.

Er der tale om misbrug af kort, skal kortindehaveren selv kontakte egen bank, og gennemføre en standsning af betaling, hvorefter M/S Sabine ligeledes skal gøres opmærksom på dette.

  • 7. AFTALEÆNDRINGER

M/S Sabine har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser med 30 dages varsel.

  • 8. KUNDENS AFLYSNING AF HELBOOKING

Kundens aflysning mere end 30 dage før afgangsdato. Aflysningsgebyr kr. 0,00
Kundens aflysning mellem 14 og 30 dag før afgangsdato. Aflysningsgebyr 50% af prisen
Kundens aflysning senere end 14 dage før afgangsdato. Aflysningsgebyr 100% af prisen
Bemærk at M/S Sabine forbeholder sig ret til at aflyse i tilfælde af dårligt vejr, eller maskinskade. I tilfælde af at kunden har forudbetalt for en bestilt sejlads, refunderes det fulde beløb.

  • 9. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Aarhus.